Ad Manum till handa
Ad Manum tillhandahåller bland annat texter av journalistisk och skönlitterär art, undertexter, spökskriveri, foto, trycksaker och webbadministration.

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');


  ga('create', 'UA-30335757-2', 'auto');

  ga('send', 'pageview');


</script>